مدیران

معاون وزیر و رئيس سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري زمین شناسی
56276337
رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک
56276336
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري- مدیریت بازرگانی - گرایش رفتار سازمانی
56276615
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک دیجیتال
57416240
رئيس پارك علم و فناوري بین المللی جمهوری اسلامی ایران
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری زمین‌شناسی اقتصادی
56276339
مشاور رئیس و مدیرکل حراست
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری جامعه شناسی سیاسی
57416202
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
56276637
معاون تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی زیست فناوری پزشکی
57416488
مديركل دفتر همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتراي تخصصی شیمی
57416676
رئیس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی مواد
56276635
رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی مخابرات
56276311
رئیس پژوهشكده كشاورزي
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مکانیک ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
56276639
سرپرست پژوهشکده مکانیک
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
56276632
رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري آموزش كشاورزي و كارآفريني
56276317
رئیس پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی شیمی
56276637
سرپرست پژوهشكده عناصر معدني راهبردي
آخرین مدرک تحصیلی:
57416618
رئیس پژوهشکده زیست فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتر بیوشیمی
56276636
سرپرست پژوهشكده شيمي دارويي
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا شیمی عالی ( گرایش بیوارگانیک)
57416731
رئیس مرکز منطقه‌ای انتقال علوم و فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری (کشاورزي ) دامپروري - ژنتیك و اصلاح نژاد دام
88319798
مدیر کل آزمایشگاههای مرکزی
آخرین مدرک تحصیلی:
Ph.D. بیوتکنولوژی دام
56276380
مدیرکل مالکیت فکری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری شیمی گرایش تجزیه
57416871
سرپرست اداره كل دفتر پژوهش و فناوري
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسي مواد و متالورژي
56276488
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری شیمی معدنی
57416871
سرپرست معاونت پژوهشگاه فناوری های نوین سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی مواد
57416428
سرپرست ادارکل امور مالی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشتاسی ارشد مدیریت دولتی
56276616
مدیرکل نظارت برطرح های عمرانی و نگهداری ساختمان و تاسیسات
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
56276600
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
56276619
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
56276605
معاون پارک علم و فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی متالوژی و مواد
56275192
سرپرست دفتر برنامه و بودجه، تشكيلات و مديريت عملكرد
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابرسی
56276618
رئیس کتابخانه و انتشارات
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري حشره شناسی کشاورزی
56276638
رئیس اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری شیمی آلی
56276629
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
56275510
معاون پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام
57416530
رئیس اداره روابط عمومی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی روابط عمومی
56276610
رئیس اداره حقوقی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
56275228
رئیس اداره خدمات عمومی
آخرین مدرک تحصیلی:
کاردانی امور فرهنگی
56276235

کشور: United Statesآی پی شما: 44.200.194.255مرورگر شما: Unknown ?