مدیران

رئيس سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري زمین شناسی
56276337
معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک
56276636
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري- شيمي آلي
56276615
رئيس پارك علم و فناوري
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري- شيمي تجزيه
56276339
رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک
56276311
رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري روابط بین¬الملل
56276317
رئيس پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
56276637
رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی مواد و متالورژی
56276635
رئيس پژوهشكده كشاورزي
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري بیوتکنولوژی دام
56276639
رئيس پژوهشكده زيست‌فناوري
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی زیست فناوری پزشکی
56276636

کشور: United Statesآی پی شما: 34.238.189.240مرورگر شما: Unknown ?