دکتر محمد عابدی

تصویر: 
سمت: 
مدیرکل مالکیت فکری
شماره تماس: 
57416871
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری شیمی گرایش تجزیه

کشور: United Statesآی پی شما: 44.212.96.86مرورگر شما: Unknown ?