دبیرخانه جذب هیات علمی و هسته گزینش کارکنان

با توجه به راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی دوره های معرفت افزایی ویژه اعضای هیأت علمی سازمان،متقاضیان محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به سامانه مذکور دسترسی پیدا کنند.

 

    لینک اصلی سامانه: مرکز آموزش مجازی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

    لینک کوتاه سامانه مرکز آموزش مجازی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران