مشاور سازمان در امور پژوهشي، فناوري، طرح‌هاي بيروني و بين المللي منصوب شد

با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی، دكتر «نسرین معظمی» را به عنوان "مشاور سازمان در امور پژوهشي، فناوري، طرح‌هاي بيروني و بين المللي" سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در متن حکم انتصاب دکتر نسرین معظمی آمده است:

" نظر به تجارب، توانمندي و سوابق پژوهشي و فناوري سركارعالي و به عنوان صاحب نظر در امر و اجراي طرح هاي كلان ملي، به موجب اين حكم براي مدت دو سال به سمت " مشاور سازمان در امور پژوهشي، فناوري، طرح‌هاي بيروني و بين المللي " منصوب مي‌شويد.

  مقتضي است در راستاي دستيابي به اهداف مشخص شده در اساسنامه سازمان و به منظور تحقق اهداف نظام پژوهشي، علمي، فناوري و نوآوري با رويكردي تحول گرايانه و مسئله محور، ضمن بهره گيري از هم‌فكري معاونين، روساي پژوهشكده‌ها و اعضاي هيئت علمي، با ايجاد هم افزايي و استفاده از تمامي ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه به منظور تحقق برنامه هاي سازمان تلاش نماييد. برخي از وظايف مورد انتظار به شرح ذيل است:

 

- هدايت و برنامه ريزي لازم براي برگزاري مستمر جلسات شوراي حكيمان سازمان در راستاي اهداف كلان تعيين شده؛

- تهيه نقشه كلان پژوهشي (كوتاه مدت- ميان مدت و بلند مدت) و ساماندهي برنامه ها و طرح هاي پژوهشي پژوهشكده هاي سازمان و شيوه نامه و دستورالعمل‌هاي پژوهشي مناسب براي تسهيل در دستيابي به اهداف تحقيقاتي و پژوهشي؛

- تعيين و پيشنهاد زمينه‌هاي مناسب براي همكاري با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري داخلي و خارجي براي توسعه فعاليت‌هاي سازمان به منظور اجراي طرح هاي كلان در راستاي رفع نيازهاي پژوهشي و فناورانه كشور؛

- تعيين تكليف طرح هاي ناتمام و نهايي شدن به موقع طرح هاي جاري؛

- برنامه‌ريزي جهت بكارگيري امكانات لازم براي ايجاد نظام مديريت دانش و تدوين دانش فني دستاوردهاي پژوهشي، فناورانه و نوآورانه محققان سازمان؛

- برنامه ريزي جهت گسترش زيست بوم نوآوري و فناوري در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي؛

- هدفمند نمودن طرح هاي جديد اعضاء هيئت علمي در قالب و چهارچوب مأموريت‌هاي كلان سازمان؛

- ارائه راهكارهاي اجرايي و ايجاد شرايط لازم براي فعاليت مشترك واحدهاي پژوهش و فناوري سازمان با موسسات مرتبط در سطح بين المللي؛

- تحقق سرانه طرح هاي پژوهشي اساتيد " هر هيئت علمي حداقل يك طرح"

توفيق شما را در راستاي انجام مسئوليت هاي محوله از درگاه حضرت باري تعالي مسئلت دارم."

کشور: United Statesآی پی شما: 18.207.238.28مرورگر شما: Unknown ?