دکتر داود زارع

تصویر: 
سمت: 
سرپرست اداره كل دفتر پژوهش و فناوري
شماره تماس: 
56276488
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکتری بیوتکنولوژی غذایی

کشور: United Statesآی پی شما: 44.212.96.86مرورگر شما: Unknown ?