دكتر مجيد جوانمرد داخلي

تصویر: 
سمت: 
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی
شماره تماس: 
56276637
آخرین مدرک تحصیلی: 
دكتري تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کشور: United Statesآی پی شما: 44.212.96.86مرورگر شما: Unknown ?