دكتر سيد سعيد ميردامادي

تصویر: 
سمت: 
معاون تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری
شماره تماس: 
57416488
آخرین مدرک تحصیلی: 
دكتري تخصصی زیست فناوری پزشکی

کشور: United Statesآی پی شما: 3.233.232.160مرورگر شما: Unknown ?