دكتر حسن زمانيان

تصویر: 
سمت: 
معاون وزیر و رئيس سازمان
شماره تماس: 
56276337
آخرین مدرک تحصیلی: 
دكتري زمین شناسی

کشور: United Statesآی پی شما: 44.212.96.86مرورگر شما: Unknown ?